ایمیل: info@usofts.ir
شماره تماس: 09331305257
شماره ثابت: 04444224360

ادرس محل کار وب سایت:
اذربایجان غربی/پیرانشهر/کمربندی/بلوار کردستان/چسبیده به ساختمان دانشگاه ازاد منزل ابوبکر ابراهیمی
کد پستی 5781854716