دانلود رمان سر تا پا دردسر ریچل گیبسون

دانلود رمان سر تا پا دردسر ریچل گیبسون

قسمتی از رمان:
روز بعد از تصادف تو کل تشکیلات رو ھوا بود. همه چی به ھم ریخته بود و ھمه نگران مارک بودند، اما ھمه ی اونا نگران تیم ھم بودند و اینکه با از دست دادن کاپتان تیمشون چه بلایی سر شانسشون برای به دست آوردن جام میاد. در آخرین لحظه آقای دافی سریع وارد عمل شد و با تای ساویج قرارداد بست. ھمه واقعا تو شوک این بودن که چقد سریع ھمه چی درست شد. تای ساویج وارد شد و خیلی خوب جا پای مارک گذاشت. یا شایدم باید بگم اسکیتاش ترجیحا. مارک نیازی نبود نگران ھیچی باشه جز بھتر شدن. چلسی ھم برای دیدن بازی فینال ھمراه بو و جولز گارسیا دستیار خانوم دافی رفته بود. چلسی زیاد اھل بازی ھاکی نبود اما باید اعتراف می کرد که از ھیجان تب کرده بود و تقریبا تا اخر بازی روی لبه صندلیش نشسته بود. ھرسه ی آنھا در تمام مدت جشن پیروزی تیم نشسته بودند و تمام بازیکنان را که یک به یک مثل قھرمانان شکست ناپذیر با جام دور زمین اسکیت می کردند را تماشا کرده بودند.چلسی در ماشین طرفشویی را باز کرد و طرفھایی را که خواھرش آبکشی میکرد را درون آن می گذاشت.

x
در صورتی که اثری از شما در سایت قرار گرفته و راضی به انتشار رایگان ان در سایت نمی باشید لطفا به تلگرام ما پیام دهید تا در اولین فرصت از سایت حذف شود نام کاربری تلگرام usofts1