پیامک های عاشقانه و سرکاری جدید

غبار از چهره ي نازت بگیرم / یک شب من پرده از رازت بگیرم
تو در چشمان من یک سیب سرخی / خدا قسمت کند گازت بگیرم

ذوقم که میرسد به تو فعال میشود
دور از تو خاك میخورد و چال میشود
این عاشق خجالتی از شرم چشمتان
هر وقت میرسد به شما لال میشود

پیامک دادي و از خود به در شدم”
از دیدنش، به جان تو، کلى پکر شدم!
از دست شکوههاى تو، من خون جگر شدم
بد بود حال و روزم و از بد، بدتر شدم!

گر به تو افتدم نظر، چهره به چهره، رو به رو
پا به فرار می نهم، کوچه به کوچه، کو به کو

به کوي زلف تو دائم مراودت دارم و دائماً جواب کوچکی از تو مسئلت دارم
هزار بار از سر این بیت رد شدي اما یک بار بلند نخواندي که “دوستت دارم”

نمیخواهم دگر رویت را ببینم
بذار از دوریت حناق بگیرم
اگر روزي بیابی پیشبنده
الهی تب کنم زودي بمیرم

بی بهانه که دوستت دارم
ناشیانه که دوستت دارم
من که لمست نکرده ام ،اما
می زنم حدس بعد یک کاما
بوسه هاي تو خاصیت دارد
دل برایت اهمیت دارد

گر هست مهیا عملش رد نکنید
گر تو نرود ،عمل مجدد نکنید
من صحبت بینی و عمل را کردم
پس فکر از آن لحاظِ بد،بد نکنید!

تو می دانی که حتما ، دوستت دارم
نه سرپایی ، که قطعا ،دوستت دارم
سند هرگز نخوردستی دل من
بخر با عشق که نقدا دوستت دارم

آه از گردش ایام و کم و بسیارش
تف به چرخ فلک و دایره و پرگارش
یار با ما کج افتاد و پیامک ندهد
یا اگر داد بسی بی ادب است گفتارش

عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم
زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم

یک جام پر از شراب دستت باشد
تا حال من خراب دستت باشد
این چندمین پیامک است ندادي پاسخ
اي دوست فقط حساب دستت باشد

خوشا تهران اگر دودش بیافتد
بناي درد و اندوهشبیافتد
ز میدان ونک تا پاي تجریش

خوشا اس ام اسی که از تو باشد
درونش ردي از پاي تو باشد
درآور کفش و جورابت ، بفرما
به روي چشم ما جاي تو باشد

x
در صورتی که اثری از شما در سایت قرار گرفته و راضی به انتشار رایگان ان در سایت نمی باشید لطفا به تلگرام ما پیام دهید تا در اولین فرصت از سایت حذف شود نام کاربری تلگرام usofts1