تصویر عجیب و شگفت انگیز

تصویر جادویی زیر را نگاه کنید تا شگفت زده شوید.

در حالی که تصویر را نگاه میکنید 3 یا 4 متر از کامپیوتر دور شوید و در کرال شگفتی متوجه میشوید که جای تصاویر یعنی جای مرد و زن عوض شده است

دیدگاهای
  1. دورود :
    سپتامبر 20, 2014

    استفاده از نقطه ی کور

x
یوسافت