دانلود رمان برزخ اما بهشت نازی صفوی pdf

کتاب برزخ اما بهشت نوشته شده توسط نازی صفوی رمانی می باشد که داستان زندگی زنی کهن سال را بازگو میکند که رنج ها و سختی های فراوانی را در زندگی تحمل کرده است و روح او لطمه دیده است پس خودکشی میکند تا ارامش یابد برای فهمیدن ادامه داستان میتوانید کتاب را دانلود نمایید.

x
یوسافت