دانلود کتاب سمرقند امین مالوف

کتاب سمرقند نوشته مشهور نویسنده ای فرانسوی-لبنانی می باشد که به سرعت شهرت فراوانی در دوران انتشارش به دست اورد.امین مالوف این رمان تاریخی و زیبا را نوشته است این کتاب به شرح کامل رباعیات خیام میپردازد و در قالب پی دی اف PDF عرضه شده است.

دانلود کتاب سمرقند امین معلوف

x
یوسافت