دانلود کتاب سگ ولگرد

کتاب سگ ولگرد نوشته شده توسط صادق هدایت از داستان های کوتاه و جذاب فارسی می باشد که در سال 1321 شامل 7 داستان کوتاه در قالب مجموعه ای به نام سگ ولگرد منتشر شد.این داستان زیبا به زبان انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است.

دانلود کتاب سگ ولگرد

x
یوسافت