دانلود کتاب صحرای محشر

صحرای محشر از سری کتاب های مذهبی و طنز گونه نوشته شده توسط محمدعلی جمال زاده می باشد که به شرح وقایع قیامت,برخاستن مردگان از قبر و,کنار رفتن پرده ها و مشخص شدن اعمال هر کس و همچنین جذا و پاداش افراد میپردازد

دانلود کتاب صحرای محشر

x
یوسافت