دانلود کتاب عشق سالهای وبا

نویسنده و رمان نویس به نام گابریل گارسیا مارکز کتاب عشق سال های وبا را در سال 1985 نگاشته است که موفقیت و محبوبیت ان باعث ایجاد ساخت فیلم از روی ان نیز شده است این رمان عاشقانه در مورد داستان عاشقانه دختر و پسری می باشد که عشق خود را به فراموشی سپرده و سپس در سال های پیری عشق ان ها مجددا شگفته خواهد شد.

 

دانلود کتاب عشق سالهای وبا

x
یوسافت