دانلود کتاب فرودگاه pdf


[dropshadowbox align=”none” effect=”perspective-left” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]کتاب فرودگاه که به نوشته ی  آرتور هیلی است،درباره یک مدیر فرودگاه است تا به هر نحوی شده مشکل کولاک و یخ زدگی فرودگاه را حل کند تا پرواز ها بسته نشود. [/dropshadowbox]

x
یوسافت