رمان حریم عشق

رمان حریم عشق به نوشته رویا خسرونجدی است که به صورت لینک مستقیم در قالب فایل pdf برای شما آماده کرده ایم.

درباره کتاب:

او آمد ، اما با لباسی دیگر چهره اش در اولین لحظات نا آشنا می نمود ، ولی لبخند زیبایش او را همان آشنای قبلی معرفی میکرد . به محض دیدنش جلو رفتم بارها نزد خود این صحنه را تجسم نموده و برخوردم را تمرین کرده بودم . با اینحال مطمئن هستم که باز چهره ام مرا بی نهایت دستپاچه نشان می داد و صدایم از شدت هیجان می لرزید .

x
یوسافت