رمان رافائل

 رمان رافائل به نوشته آلفونس دولامارتین است که توسط ذبیح الله صفا ترجمه شده است که به صورت پی دی اف آماده کرده ایم.

قسمتی از کتاب:
مکالمه بارینوال شناختن اروپا و اوضاع ان را برای نویسنده بیش از مطالعه یک کتاب سیاسی پذیرا بود و من سلیقه و کار خود را به ایشان مدیونم نیروی روحانی وی همه مشکلات را از میان میبرد من را به ریس بایگانی معرفی کرد و به ایشان فرمان داد تا من را در جریان امور قرار دهد شخصیت ایشان مردی مودب و با اراده با شخصیتیی قدرتمند با روحیه ای مهربان و لطیف بود که همگان از جمله نزدیکان خود را دوست می داشت

x
یوسافت