رمان مادام بوواری

رمان مادام بوواری یکی از شاهکار ها و بهترین اثر نویسنده فرانسوی یعنی گوستاو فلوبر است.داستان این کتاب درباره مسائل اجتماعی آن زمان میپردازد که میتوانید در این سایت به صورت رایگان دریافت کنید.

x
یوسافت