رمان هانا

رمان هانا به نوشته اعظیم فرخزاد است که به صورت فایل pdf جهت دانلود آماده کرده ایم.

درباره کتاب:

هانا دختر لوس و ناز پروده ی ارباب است که از رعیت های پدرش متنفر است و یوان پسره یکی از رعیت ها که دنبال آینده ای متفاوت است . پس از جنگ و از بین رفتن اموال ارباب ها و یکی شدن آنها با بقیه ، ایوان که در جنگ حضور داشته و زندگی متفاوتی دارد به هانا ابراز عشق میکند و هانا…

x
یوسافت