رمان کافه رنسانس

رمان کافه رنسانس اثر ساسان قهرمان است که این نویسنده مشهدی رمانی را تحت عنوان کافه رسانس نوشته است که واقعا کتاب تاثیر گذاری در جامعه بود که ما این کتاب را به صورت لینک مستقیم آماده کرده ایم.

x
یوسافت