رمان یک شاخه گل سرخ برای غمم

رمان یک شاخه گل سرخ برای غمم اثر پرویز قاضی سعید است که به صورت فایل PDF جهت دانلود آماده کرده ایم.

درباره کتاب:

اتومبیل جاگوار قهوه ای روشن زیر ذرات برفی که چرخ زنان بدست تازیانه باد ب ه اطراف پراکنده میشد بسرعت سربالایی حاده دربند را می پیمود و جوانی که خود اتومبیل را میراند غرق در سکوت بود . مرد مو فری که موهایی سپید قدی بلند و چشمانی دقیق و پردرخشش داشت و آثار نجابت بزرگ منشانه ای در سیمایش به چشم می خورد سکوت را شکست و گفت …

x
یوسافت