زنی با گوش های 30 سانتی متری + عکس

تصویر زنی را مشاهده می کنید با درازترین گوش های دنیا که رکوردار ان در کتاب ثبت رکورد های جهانی یعنی گینس نیز می باشد.

درازترین گوش های دنیا

x
یوسافت