عکس دارنده بزرگترین بینی در جهان

تصویر دارنده رکورد گینس بزرگترین بینی دنیا را مشاهده میکنید که اهل کشور ترکیه می باشد.

عکس دارنده بزرگترین بینی در جهان

x
یوسافت