عکس مردی با 1.5 متر سبیل

تصویر مردی که مشاهده میکنید کسی نیست جز دارنده رکورد گینس بلند ترین سبیل جهان با 1.5 متر طول.

رکورد گینس بلند ترین سبیل جهان

x
یوسافت