عکس مردی که رکورد گینس بزرگترین ریش جهان را با 2 متر طول دارد

عکسی را مشاهده میکنید که صاحب رکورد گینس بلند ترین ریش جهان با ریشی نزدیک به 2 متر به طرز باور نکردنی رشد کرده است

بزرگترین ریش جهان

x
یوسافت