كتاب مورمون فارسي

کتاب مورمون ها که به زبان فارسی و در 6 صفحه به صورت پی دی اف منتشر شده است به بررسی عقاید مورمون ها که یک مذهب از پیروان عیسی مسیح می باشند میپردازد.

 

كتاب مورمون فارسي

x
یوسافت