کتاب دختر عمو بت

کتاب دختر عمو بت به نوشته اْنوره دو بالزاک و ترجمه محمود اعتمادزاده است که به صورت فایل PDF جهت دانلود آماده کرده ایم.

توضیح:داستان یک جامعه و انسانهای آن ست . این داستان به گفته مترجم خود – به آذین – یک (( سند اجتماعی)) از عصر بالزاک می باشد . اشخاص داستان با تمایلات و آرزوهایشان و رفتارهایی که برای دستیابی به آمال خود انجام می دهند ، قصد توصیف جامعه آن روز را دارند. اشتباه است اگر در این کتاب ، تفکر و اندیشه ای خاص را جستجو کنیم ، بالزاک در این کتاب اندیشه ای را ارائه نداده ، بلکه تصویری واقعی را نمایش داده است.

x
یوسافت