کتاب سقوط اصفهان

کتاب سقوط اصفهان کتابی تاریخی از ژان کریستف روفن است وقایع آن زمان اصفهان را شرح داده است.این کتاب را میتوانید به صورت لینک مستقیم از این سایت دانلود کنید

x
یوسافت