کتاب سه مکتوب

کتاب سه مکتوب اثر میرزا آقا خان کرمانی است در این سایت به صورت فایل pdf جهت دانلود آماده کرده ایم.

درباره کتاب:

در تاریخ ایران کمیاب نیستند کسانی که در قبال ضربات سنگین سرنوشت و بی عدالتی ها از اعماق وجود خود گستاخی و سرکشی نشان داده باشند. میرزا آقا خان کرمانی از جمله افراد نادریست که نه تنها زندگی آرامش به صورت ظاهر دستخوش تغییرات گشت بلکه به سبب همان ضربات سنگین نامرادی ها و بی عدالتی ها آن چنان مسیر زندگی اش تغییر و تحول یافت.

x
یوسافت