کتاب عشق پنهان

کتاب عشق پنهان که اثر مژگان فرزام است را در این سایت به صورت لینک مستقیم در قالب فایل PDF آماده دانلود کرده ایم.

درباره کتاب:

سارا به زحمت از روی تخت بلند شد و به طرف اینه رفت و تصویر خود را دید .لبخندی زد و گفت: باز هم یک صبح قشنگ دیگه . و بعد به طرف پنجره رفت و به حیاط نگاه کرد و اتومبیل پدر را دید. پس بابا خونه است در را باز کرد و از پله ها پایین رفت .خانه آقای بهرامی دو طبقه بود و اتاق سارا به همراه دو اتاق دیگر در طبقه بالا قرار داشت او …

x
یوسافت