کتاب نلسون ماندلا

کتاب نلسون ماندلا تحت عنوان گفته هایی از نلسون ماندلا با فرمت پی دی اف اماده دانلود می باشد.نلسون ماندلا از مبارزین مقابله با نژاد پرستی در افریقای جنوبی بود و به مشهورترین فرد کشور خود تبدیل شد او سپس به ریس جمهوری کشور خود انتخاب شد در زیر قسمت هایی از گفته های موجود در کتاب را اورده ایم.
غلبه بر فقر تنها شعار خیرخواهانه نیست
بلکه اقدامی برای گسترش عدالت است
صلح تنها به مفهوم عدم وجود مناقشه نیست؛ صلح ایجاد محیطی است که درآن همه بتوانند، بدون توجه به نژاد، رنگ، عقیده
و مرام، دین، جنسیت، طبقه، پایگاه اجتماعی، یا هر نشانه دیگرمشخص کننده تفاوت اجتماعی، رشد کنند و شکوفا شوند.

 

کتاب نلسون ماندلا نلسون ماندلا

دانلود کتاب نلسون ماندلا

x
یوسافت